LET OP: Eerste avond avondvierdaagse AFGELAST.
Na de hele ochtend diverse weerinstituten en veranderlijke buienradars nauwlettend in de gaten gehouden te hebben, moeten we vanwege code GEEL en verwachte onweersbuien in Annen rond 19:00uur moeten besluiten de eerste etappe van de avondvierdaagse AF TE LASTEN..
We willen geen enkel risico lopen en veiligheid staat voorop. We kijken uit jullie morgen allemaal te zien om 18:00uur en maken we er een fantastisch wandel DRIEdaagse van!!!
TOT MORGEN!!!

 1. De Avondvierdaagse Annen wordt gehouden onder toezicht van de KWBN en georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Annen.
 2. Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan de Avondvierdaagse Annen.
 3. Stichting Avondvierdaagse Annen stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade, voor, tijdens of na de tochten.
 4. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
 5. Wees niet hinderlijk tijdens het passeren. Op smalle wegen, bruggen of bochten mag niet worden ingehaald.
 6. Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen onder begeleiding van een volwassenen.
 7. Groepen bestaan uit minimaal 10 personen en worden begeleid door groepsleiders die tenminste 18 jaar oud zijn. Begeleiders lopen voor en achter hun groep. Per groep zijn er verschillende begeleiders die een hesje dragen.
 8. Inschrijving van deelnemers kan alleen via voorinschrijving op de website van de Avondvierdaagse Annen.
 9. Plaatsing fietsen: fietsen kunnen gestald worden in de fietsenstalling bij VV Annen.
 10.  Er is parkeergelegenheid op het parkeerterrein naast de sporthal.
 11. Deelnemers steken over op de plaatsen die zijn aangegeven op de routes, op sommige (gevaarlijke) plekken staan verkeersregelaars die te herkennen zijn aan de oranje-gele hesjes.
 12.  Medailles worden op de laatste avond uitgereikt via de begeleiders van de diverse groepen.
 13.  De route van de laatste avond eindigt bij VV Annen, de wandelaars kunnen op deze route opgewacht worden.
 14.  Het meenemen van honden tijdens het lopen van de Avondvierdaagse Annen is niet toegestaan.
 15.  Het is niet toegestaan om tijdens het lopen van de Avondvierdaagse Annen te roken.
 16.  Deelnemers zijn gasten: een deel van alle wandelroutes loopt over het terrein van particuliere eigenaren en beheerders. Bij alle grondeigenaren is hiervoor toestemming gevraagd en verkregen. Dit maakt het mogelijk om hun landgoederen te bekijken en van het landschap, de flora en de fauna te genieten. Graag bij het betreden van deze terreinen het volgende in acht nemen:
  • regels van grondeigenaren altijd opvolgen;
  • privacy van aanwonenden respecteren;
  • het vee niet verstoren of voeren;
  • hekken sluiten;
  • geen afval achterlaten;
  • bloemen en planten laten staan;
  • niet roken in de natuur;
  • de rust niet verstoren.